Våra behandlingar

Kosmetisk tandvård, bettskenor, reparativ tandvård, dålig andedräkt, implantatbehandlingar eller kirurgi.

Oavsett vilken behandlingsform som är aktuell för dig kan du räkna med att få tandvård med högsta nivå på kvalitet och estetik.

Välkommen till Storsjötandläkarna – din tandläkare i Östersund.

Våra behandlingar

Kosmetisk tandvård, bettskenor, reparativ tandvård, dålig andedräkt, implantatbehandlingar eller kirurgi.

Oavsett vilken behandlingsform som är aktuell för dig kan du räkna med att få tandvård med högsta nivå på kvalitet och estetik.

Välkommen till Storsjötandläkarna – din tandläkare i Östersund.

Estetisk / kosmetisk tandvård

Vid den konventionella tandvården reparerar vi skador/behandlar sjukdomar i munnen/tänderna. Vid kosmetisk tandvård däremot, försöker vi förändra befintliga tänder, fyllningar, tandkött osv till ett mer estetiskt tilltalande utseende.

Kosmetisk tandvård utförs alltså även i fall där skada inte föreligger. Vid all behandling är man dock noga med att inte påverka vävnaderna mer än nödvändigt.

Det finns olika nivåer av estetisk tandvård. Den enklaste åtgärden kan vara att bleka tänderna eller justera ojämna skär genom slipning eller att lägga på lite composit. Man kan byta ut missfärgade fyllningar. Mellanrum kan fyllas ut med composit eller porslin.

Sneda, korta, långa, vridna, trasiga, missbildade, kraftigt missfärgade tänder och så vidare kan justeras med porslinsfasader eller skalkronor. Vid en ”Smile design” analyseras hela övre tandraden för att se vilka justeringar som kan ge ett mer tilltalande utseende. Tandreglering (tandställning) kan vara en lösning eller ett komplement till den estetiska behandlingen (utförs dock ej här hos oss).

Läs mer »

Normal behandlingsgång vid kosmetisk tandvård (Smile design)

Första besöket vid vår klinik i Östersund är en konsultation där vi lyssnar på dina önskemål och ser vad som kan göras just för dig. Vi ger en ungefärlig kostnadsbild och informerar om eventuella risker.
Du får även information om vad en behandling i stort innebär. Det är inte en definitiv undersökning med fastställd terapi, utan mer ett utgångsläge för dig att fundera på.

Andra besöket. Om du bestämmer dig för att genomföra en behandling, gör vi vid andra besöket en fullständig undersökning, tar röntgenbilder och avtryck av tänderna. Då fastställer vi om förbehandling måste utföras och hur den estetiska behandlingen tekniskt ska göras.

Vid tredje besöket tittar vi på en modell (så kallad Mock up modell) av det tänkta slutresultatet och diskuterar kring detta. Då ser du lättare hur tänderna blir när vi är färdiga. Vi har gjort minst ett definitivt behandlingsförslag med kostnadsberäkning.
Ibland lägger vi på plast på patientens egna tänder för att man ska kunna se slutresultatet i sin egen mun.

Vid fjärde besöket (om ingen förbehandling krävs) prepareras tänderna som ska ingå i behandlingen under lokalbedövning och avtryck tas. Vi bygger sen upp tänderna i plast efter ”Mock up modellen” som provisoriska ersättningar tills skalfasaderna är klara.
Du kan då under cirka två veckor ”prova” ditt nya leende och vi kan under första dagarna göra justeringar om du önskar.

Vid femte besöket limmas fasaderna på plats.

OBS! Detta är den normala gången inom kosmetisk tandvård vid lite större förändringar och kan skilja sig från enklare fall samt är endast ett exempel på behandling.

Bettskenor

Bettskenor fästes oftast i överkäken och slipas in till ett stabilt bett mot underkäken. Detta gör att käkleden hamnar i en gynnsam, avlastad position –Avlastar käkleder. Det stabila bettet gör att tuggmuskulaturen kan slappna av därigenom kan man få inflammerade muskler att läka ut. Överbelastade tuggmuskler kan även orsaka huvudvärk varför bettskenan även ofta lindrar spänningshuvudvärk.

Dålig andedräkt

Eller ”Foeter ex ore” kan bero på antingen dålig mage eller problem i munhålan. Vid obehandlad tandlossning får man en distinkt, nästan sötaktig lukt ur munnen. Andedräkten brukar konstant vara påverkad.

Behandling: Behandla tandlossningen och förbättrad munhygien.

Man kan också drabbas av en speciell slags bakterier som sätter sig på tungroten och producerar cykliska svavelföreningar, denna svavel lukt påminner lite vagt om ägg. Den dåliga lukten kommer i cykler, dvs andedräkten är opåverkad en tid varpå den dåliga lukten kommer tillbaka osv.

Behandling: Tungskrapa samt skölja med en speciell lösning morgon och kväll.

Vid problem med mage kan en läkare hjälpa bättre men vi kan göra vad vi kan för att utesluta att den dåliga andedräkten inte kommer från munhålan.

Implantatbehandlingar

Titanskruvar opereras in i käkbenet och används till stöd för tandkronor eller broar. Alltså en artificiell ersättning för tandens naturliga rot när denna gått förlorad.

Kirurgi

Den vanligaste kirurgin på kliniken är implantatkirurgi som utförs av vår kirurg Per Tronders. Vidare opererar vi ut tänder samt utför tanköttsplastik. Infekterade rotspetsar som inte läker ut vid konventionell rotfyllningsbehandling kan även opereras.

Reparativ tandvård

Innefattar behandlingar vid cariesskador eller frakturer av tänder samt där tänder av olika anledningar gått förlorade. Behandlinagrna kan vara kompositlagningar, porslinsinlägg, porslinskronor, porslinsbroar och tandproteser.