Partners

Vi samarbetar med Team Tronders. Tandläkare Per Tronders och hans tandvårdsteam är specialiserade på implantatkirurgi.

Team Tronders finns hos oss två dagar varannan månad.

Vi använder endast svenska tandteknikerlab, av kvalitetsskäl.

Partners

Vi samarbetar med Team Tronders. Tandläkare Per Tronders och hans tandvårdsteam är specialiserade på implantatkirurgi.

Team Tronders finns hos oss två dagar varannan månad.

Vi använder endast svenska tandteknikerlab, av kvalitetsskäl.