Partners

Vi samarbetar med Team Tronders. Tandläkare Per Tronders och hans tandvårdsteam är specialiserade på implantatkirurgi.

Vi använder endast svenska tandteknikerlab, av kvalitetsskäl.

Partners

Vi samarbetar med Team Tronders. Tandläkare Per Tronders och hans tandvårdsteam är specialiserade på implantatkirurgi.

Vi använder endast svenska tandteknikerlab, av kvalitetsskäl.